GS Đặng Hùng Võ: Sửa đổi Luật Đất đai nhằm phát triển thị trường bất động sản

Kể từ thời điểm được phục hồi từ 2014 đến nay, thị trường bất động sản (BĐS) đã phát triển mạnh trong 5 năm qua với phân khúc BĐS nhà ở truyền thống, phân khúc mới BĐS du lịch và gần đây là phân khúc BĐS công nghiệp
GS Đặng Hùng Võ

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác