Đọc 30s

Giải trí

Xã hội

Giáo dục

Kinh doanh

Công nghệ

Thử nghiệm thành công taxi bay của Đức

Chiếc taxi bay được vận hành từ xa và cất cánh theo chiều thằng đứng như trực thăng đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Đặc biệt, chiếc taxi bay này sử dụng điện.

Đời sống

Thể thao

Thế giới

Truyền hình