Sống trong quốc gia phụ nữ càng béo càng đẹp

Người ta vẫn gọi Mauritania là vùng đất của triệu nhà thơ, những nhà thơ viết về người phụ nữ trong mộng phải to béo đẫy đà.

Nổi bật trên SKCĐ