3 vũ khí `hộ mạng` bất ly thân của Từ Hi: Thừa sức lấy mạng thích khách chỉ trong chớp mắt

Dù không biết võ công, thế nhưng ba đồ vật "hộ mạng" này cũng đủ để Từ Hi Thái hậu có thể hạ gục bất kỳ kẻ nào mang ý đồ hành thích mình chỉ trong chớp mắt.

Nổi bật trên SKCĐ