8 điều thú vị về đất nước Bhutan- Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Tuy Bhutan có nền kinh tế được xếp vào hạng thấp nhất trên thế giới, thậm chí nghèo đói và mù chữ vẫn còn phổ biến nhưng những người dân nơi đây lại có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới.

Nổi bật trên SKCĐ