Hoạt động Hội

Lời cảm ơn

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã gửi lẵng hoa, đến thăm và chúc mừng Báo nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Cộng đồng thiện tâm

Truyền hình