Áp lực phải có điểm cao, giấy khen khiến nhiều học sinh trầm cảm, phụ huynh nên làm gì?

Phụ huynh thi nhau khoe thành tích cuối năm của con lên mạng xã hội, mong muốn con cái của mình phải đạt loại giỏi cho bằng bạn bằng bè khiến không ít em nhỏ cảm thấy lo lắng, áp lực thậm chí là trầm cảm.

Nổi bật trên SKCĐ