Aztlan – Thành phố bí ẩn bị mất tích của một trong những triều đại lớn nhất Nam Mỹ

Aztect là một trong những triều đại lớn nhất trong lịch sử Nam Mỹ, và nền văn minh của họ đã đạt được những thành tựu có giá trị to lớn.Và Thành phố bí ẩn Aztlan nổi tiếng này được cho là quê hương của người Aztect.

Nổi bật trên SKCĐ