Bác sĩ Alexandre Yersin, “công dân danh dự” của Việt Nam

"Hãy đến đây với tôi, ông sẽ biết nơi này thú vị như thế nào", Alexandre Yersin viết về Nha Trang trong lá thư gửi cộng sự Emile Roux đầu thế kỷ 20.

Nổi bật trên SKCĐ