Ban Truyền thông Trung ương Hội họp bàn kế hoạch phát triển

Sáng ngày 25/11, tại văn phòng, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp nhằm tổng kết công tác truyền thông và thảo luận phương hướng tuyên truyền trong năm 2020.
Hoàng Lực Hoàng Lực
Tiến sỹ Nguyễn Thiện Trưởng, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội tham gia chỉ đạo cuộc họp.
Cuộc họp có sự tham gia của nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông , kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc Sức Khỏe cộng đồng.
 
Tiến sỹ Nguyễn Thiện Trưởng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
 
Trưởng ban truyền thông, ông Bùi Ngọc Minh đã báo cáo tổng hợp về công tác truyền thông của Trung ương Hội và hoạt động truyền thông của các đơn vị trực thuộc, hội viên, đối tác thường xuyên…
 
Sau khi nghe các công ty báo cáo các hoạt động truyền thông, tiến sỹ Nguyễn Thiện Trưởng đã có phát biểu chỉ đạo, tổng kết.
 
Toàn cảnh buổi họp.
 
Ông nhấn mạnh vào việc truyền thông theo kế hoạch, đẩy mạnh việc truyền thông trong hoạt động về sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên.
 
Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội đồng thời cũng đã giao nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động năm 2020 cho Ban truyền thông.
 
 
PV

Tin nổi bật cùng chuyên mục