Video: Bệnh viện CTCH nói mổ ngoài giờ, bệnh nhân khẳng định mổ giờ hành chính

Giá trị của BHYT chỉ có thể tồn tại khi chấp nhận điều kiện “chờ” bên cạnh những cơn đau. Nếu đăng ký mổ dịch vụ "nay đăng ký mai có thể mổ” đang đánh trực tiếp vào tâm lý bệnh nhân "muốn nhanh thì phải tốn tiền".

Nổi bật trên SKCĐ