[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/18/dang bao_18102019150849.mp4[/presscloud

Hoàng Anh - Bích Ngọc

Bí ẩn Hành lang Văn khố có chứa bản đồ đền Alantic dưới tượng Nhân sư của người Ai Cập

Những nhà khảo cổ học đã không hề đụng đến một tầng kiến trúc ẩn bên dưới bức tượng Nhân Sư khổng lồ ở Ai Cập, nơi được gọi là Hành lang Văn Khố.

Nổi bật trên SKCĐ