Bí sử giải thích về 3 cái chết “quỷ dị“ bởi ngai vàng trong Cố Cung - Tử Cấm Thành

Ngai vàng hay cò gọi là ghế rồng của các vị vua thời xa xưa có lẽ được coi là một trong những bảo vật quỷ dị còn lưu lại trong Cố Cung (Tử Cấm Thành) ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nổi bật trên SKCĐ