Giải mã bộ lạc `chân đà điểu` kỳ lạ ở châu phi

Trong lưu vực sông Zambezi ở Zimbabwe và Botswana, có một bộ lạc tên là Vadoma. Trải qua hàng nghìn năm, xứ sở của những người có 2 ngón chân tẽ ra như "chân đà điểu" vẫn là bí ẩn bao phủ lớp sương dày.

Nổi bật trên SKCĐ