Bộ Y tế và Hội GDCSSKCĐ Việt Nam phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Chiều 07/11, Bộ Y tế và Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đã làm lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2019 – 2026.

Nổi bật trên SKCĐ