Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống

Ca phẫu thuật ghép tay mới thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.

Phòng - Chữa bệnh

Dịch Covid-19

Chuyên gia tư vấn

Giới tính

Truyền hình