GS Đặng Hùng Võ: Phát ngôn của lãnh đạo Viwasupco thể hiện văn hóa và đạo đức thị trường yếu kém

GS Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, những phát ngôn của lãnh đạo Viwasupco vô cùng phản cảm, thể hiện văn hóa và đạo đức thị trường yếu kém.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác