PGS.TS Chu Cẩm Thơ: 5 việc thiết thực nhà trường và phụ huynh cần phối hợp để cùng giáo dục con

LTS: PGS.TS Chu Cẩm Thơ là người có nhiều năm nghiên cứu về giáo dục, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, chị từng có nhiều bài viết nhằm góp thêm tiếng nói đồng hành trong giáo dục học sinh.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác

Bên lằn ranh sinh tử!

Câu chuyện sản phụ còn 20% cơ may và thời gian xử lý cấp cứu tới 5 phút nhưng lúc đó bác sĩ đã phải làm theo "quy trình" và kết quả là cả mẹ lẫn con đều thiệt mạng chưa kịp lắng, chưa có giải pháp khắc phục thì...
Nhà báo Tiến Đạt

Bên lằn ranh sinh tử!

Câu chuyện sản phụ còn 20% cơ may và thời gian xử lý cấp cứu tới 5 phút nhưng lúc đó bác sĩ đã phải làm theo "quy trình" và kết quả là cả mẹ lẫn con đều thiệt mạng chưa kịp lắng, chưa có giải pháp khắc phục thì...
Nhà báo Tiến Đạt

Bên lằn ranh sinh tử!

Câu chuyện sản phụ còn 20% cơ may và thời gian xử lý cấp cứu tới 5 phút nhưng lúc đó bác sĩ đã phải làm theo "quy trình" và kết quả là cả mẹ lẫn con đều thiệt mạng chưa kịp lắng, chưa có giải pháp khắc phục thì...
Nhà báo Tiến Đạt

Bên lằn ranh sinh tử!

Câu chuyện sản phụ còn 20% cơ may và thời gian xử lý cấp cứu tới 5 phút nhưng lúc đó bác sĩ đã phải làm theo "quy trình" và kết quả là cả mẹ lẫn con đều thiệt mạng chưa kịp lắng, chưa có giải pháp khắc phục thì...
Nhà báo Tiến Đạt