Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp y tế

Khởi nghiệp sáng tạo đem đến đột phá trong nhiều lĩnh vực. Chính vì thế các start-up trong lĩnh vực y tế cũng cần được xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp để có điều kiện phát triển tối đa.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác