Báo động mức sinh xuống thấp và mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở nhiều vùng đô thị

Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã có những phân tích về tình hình dân số, trong đó ông báo động mức sinh xuống thấp và tỉ lệ mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở nhiều vùng đô thị.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác