Cách ly tập trung với người từ Hà Nội, TP.HCM là tùy tiện, sai quy định

Theo Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội, việc một số địa phương thực hiện cách ly tập trung có thu phí với người từ Hà Nội, TP.HCM là tùy tiện, sai tinh thần chỉ đạo.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác