Nếu quyết liệt, Việt Nam sẽ không có đỉnh dịch

PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhận định diễn biến tiếp theo của dịch sẽ phụ thuộc vào ý thức của người dân. Nếu thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, Việt Nam sẽ không có đỉnh dịch.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác