TS Huỳnh Thế Du: Không nên đặt vấn đề bỏ Tết nữa

TS Huỳnh Thế Du (Đại học Fulbright Việt Nam) khẳng định, trong xã hội Việt Nam hiện nay Tết âm lịch vẫn rất quan trọng và cần thiết, do đó không nên đặt vấn đề bỏ Tết nữa.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác