Hậu COVID-19, kinh tế thế giới sẽ khủng hoảng kéo dài, loài người chuyển sang quỹ đạo khác

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thời kỳ hậu COVID-19, chắc chắn loài người sẽ chuyển sang một quỹ đạo phát triển hoàn toàn khác, kinh tế thế giới sẽ khủng hoảng kéo dài.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác