PGS.TS Hoàng Văn Cường: Cần tiến tới bỏ “công chức suốt đời”

Việc thay đổi từ biên chế suốt đời sang hợp đồng có thời hạn được kỳ vọng sẽ tạo ra những con người mới, luôn phải tự làm mới mình cho phù hợp với thực tiễn công việc.

Bình luận 0

Bài nổi bật của tác giả khác