Nhặt được mẩu giấy nhỏ trong cuốn sách bị cháy dở, cậu học sinh nghèo không ngờ có ngày đổi đời

Chẳng ai quan tâm đến cuốn sách cháy dở được đem ra bán đấu giá nên nó thuộc về cậu học sinh nghèo. Nhưng lúc mua cuốn sách đó, cậu chẳng thể ngờ sẽ có ngày đổi đời.

Nổi bật trên SKCĐ