Vị Giáo sư đưa kỹ thuật bức xạ ion hóa về Việt Nam, giúp bệnh nhân ung thư kéo dài sự sống

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong ứng dụng thành công các kỹ thuật tiên tiến có sử dụng bức xạ ion hóa trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Kỹ thuật hiện đại nhưng có chi phí thấp và tăng cơ hội sống.

Video