Thử thách mới gây sốt trên Facebook: Đặt gián lên mặt và chụp ảnh với chúng

Hầu hết trong thử thách mới này, các bạn trẻ đều sử dụng loài gián Mỹ, là loài gián lớn nhất có thể dài tới 3,8 cm hoặc hơn. Thử thách này hiện đang lan rộng tại một số nước như Malaysia, Myanmar, Philippines.

Nổi bật trên SKCĐ