Địa Ngục Tự bí ẩn như thế nào?

Người ta ví, đi tìm Địa Ngục Tự khó ngang việc giới “phu” đi tìm trầm hương. Đi không đúng hướng có thể “mất xác” giữa "rừng thiêng nước độc”. Địa Ngục Tự nằm ẩn khuất giữa rừng trúc âm u...

Nổi bật trên SKCĐ