TP HCM: Toàn bộ trạm đo mức ô nhiễm không khí hiện màu đỏ, nguy hiểm đến sức khỏe như thế nào?

Sau Hà Nội lại tới TP.HCM có mức độ ô nhiễm không khí cao. Số liệu quan trắc AQI hiển thị màu cam tức là mức không tốt cho người nhạy cảm. Vậy chỉ số chất lượng không khí như thế nào là có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe

Sống xanh

Truyền hình