Giao dự án bất thường-kỳ 1: Doanh nghiệp thiếu năng lực phải bán dự án?

Công ty TNHH SX TM Thiên Phú được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân, nhưng thiếu năng lực, phải mang dự án ra cầm cố vay hơn 1 nghìn tỷ đồng và cuối cùng phải đem ra bán.

Nhịp cầu bạn đọc

Bạn đọc viết

Truyền hình

PK KH