Đường sắt đô thị chậm tiến độ, Hà Nội tập trung sử dụng xe buýt công cộng

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, với hoạt động vận tải hành khách công cộng, đến hết năm 2019, dự kiến hệ thống xe buýt đáp ứng khoảng 17,3% và vào năm 2020 tỷ lệ này đạt khoảng 20% đến 21%.

Nổi bật trên SKCĐ