Luyện khí công trị bệnh mạn tính

Luyện khí công trị bệnh mạn tính

Khí công là một bộ môn luyện tập kết hợp với kỹ thuật thở có nhiều tác dụng rèn luyện, nâng cao sức khỏe và phòng trị bệnh. Theo các chuyên gia liệu pháp khí công thích hợp với tất cả các loại bệnh tật.

Tiềm năng con người

Thể dục

Truyền hình

PK KH