'Thiền cực khoái' cho 'chuyện ấy' thăng hoa

'Thiền cực khoái' cho 'chuyện ấy' thăng hoa

“Thiền cực khoái” là bài tập thiền dành cho hai người kéo dài khoảng 15 phút. Trong quá trình thực hiện, cả hai sẽ tập trung cao độ vào kĩ thuật và cảm xúc để có thể giúp người nữ đạt được cảm giác "cực khoái".

Tiềm năng con người

Thể dục

Truyền hình