FedEx từng suýt phá sản, CEO quyết đánh "canh bạc" lớn nhất cuộc đời

Đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn thấy thương hiệu FedEx tồn tại, đó chính là minh chứng cho thấy canh bạc năm xưa đã thành công.

Nổi bật trên SKCĐ