• Hotline: 091.877.5522
  • skcd.baodientu@gmail.com

Đình Quán La: Bí ẩn cây thị ngàn tuổi mỗi năm chỉ ra một quả trên gò Thất Tinh

Trên gò đất cao ở quần thể Thất Tinh, có một cây thị ngàn tuổi mang trong mình rất nhiều bí ẩn. Cây thị xanh tươi tốt, cành lá xum xuê, mỗi mùa ra rất nhiều hoa nhưng mỗi năm chỉ đậu duy nhất một quả.