Hoàng Đế Càn Long – dùng cả đời để truy điệu Phú Sát Hoàng Hậu

Đỗi với vua Càn Long sự ra đi của Phú Sát Thuân Hoàng Hậu đã để lại sự đau đớn cho ông suốt cả cuộc đời.

Nổi bật trên SKCĐ