Hội Giáo dục CSSKCĐ Việt Nam thành lập thêm 02 chi hội ở khu vực phía Nam

Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch TƯ Hội Giáo dục CSSKCĐ Việt Nam đã có chuyến làm việc với các đơn vị trực thuộc ở phía Nam. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân đã tham dự lễ ra mắt 02 chi hội mới.

T.Ư Hội hợp tác nghiên cứu và thực hiện Dự án giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngày 20/5 vừa qua, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu và thực hiện Dự án giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Cộng đồng thiện tâm

Anh hùng đời thường

Truyền hình

PK KH