Hội nghị thường vụ Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam

Sáng 25/6, Trung ương Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường vụ mở rộng, báo cáo hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2019.
heo đó, sáng 25/6, tại Hội nghị thường vụ Trung ương Hội GDCS Sức Khỏe Cộng đồng Việt Nam, lãnh đạo BCH Hội đã báo cáo hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2019, nhất là quý II/2019 có nhiều khởi sắc; mọi người đều phấn khởi tích cực và có nhiều cố gắng cùng đồng tâm hiệp lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiều mặt công tác.
 
Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch Hội GDCS Sức Khỏe Cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân bày tỏ nhấn mạnh: "Công tác hội trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều tích cực, các đơn vị thành viên có những hoạt động đóng góp xây dựng, củng cố và phát triển hội. Đặc biệt, là công tác chuẩn bị cho lễ ký hợp tác 07 nội chính chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe giữa Bộ Y tế với Hội GDCS Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam, trong đầu tháng 7 tới".

Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân phát biểu. 

Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cũng bày tỏ niềm vui mừng: "Thông báo trước hội nghị, trong thời gian vừa qua, Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm, cố vấn hỗ trợ thông tin, đồng hành cùng hoạt động của PGS.TS Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế".
 
"Trong thời gian tới, nhận được sự đồng thuận nhất trí của BCH Hội, sẽ quyết định PGS.TS Phạm Lê Tuấn chính thức giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội GDCS Sức Khỏe Cộng đồng Việt Nam, để tiếp tục có những kế hoạch, phương hướng hoạt động, củng cố xây dựng và phát triển công tác Hội". - Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân nói.
 
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội, các quý vị đại biểu, quý cơ quan doanh nghiệp... 
 
Tiếp theo đó, phát biểu tại hội nghị, T.S Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội GDCS Sức Khỏe Cộng đồng Việt Nam đã báo cáo Kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm (nổi bật là quý II/2019). Cụ thể:
 
Thứ nhất, các hoạt động của TƯ Hội: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Hội cùng một số cơ ban, đơn vị chuyên môn đã tích cự quan hệ và làm việc với lãnh đạo cũng như các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, xây dựng chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về chương trình hoạt động giữa Bộ Y tế với Hội đã đề cập toàn diện các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Hội. Việc ký kết sẽ tạo điều kiện, cơ chế và mối quan hệ thuận lợi trong việc triển khai hoạt động GDCS sức khỏe cộng đồng của Hội tại các địa phương. Lễ ký kết sẽ được tổ chức trong tháng 7/2019.

T.S Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội GDCS Sức Khoẻ Cộng Đồng Việt Nam phát biểu.
 
Thứ hai, tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan TƯ Hội. Triển khai củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng TƯ Hội. Từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động, từng thành viên tham gia trực VP đều phải xác định trách nhiệm cũng như nội dung công việc cụ thể của mình. Chấn chỉnh kiện toàn về tổ chức, nhân sự (bổ nhiệm Phó VP) và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng đại diện của Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập Ban biên tập và Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử của Hội (website với tên miền:  suckhoecongdong.net.vn ), trên cơ sở đó đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang web, trở thành kênh thông tin, tuyên truyền của Hội.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Trọng, Phó chủ tịch TW hội phát biểu.
 

Tại hội nghị, ông Vũ Việt Anh - Phó Chủ tịch TƯ Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã đưa ra thảo luận và thông qua về "Đề án Phát triển mạng lưới CSSK ban đầu tại cơ sở - Với mô hình Trung tâm GDCS Sức khỏe Cộng đồng". Lĩnh vực hoạt động của các Trung tâm tại cơ sở chủ yếu tập trung vào các hoạt động CSSK ban đầu, CSSK chủ động... Cơ cấu tổ chức quản lý của Trung tâm gồm có Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc.

 

Ông Vũ Việt Anh - Phó Chủ tịch TƯ Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam (áo xanh bên trái)

 

Các Trung tâm GDCS Sức khỏe Cộng đồng tại cơ sở tỉnh, huyện, xã là các đơn vị trực thuộc Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, do TƯ Hội ký quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ hoạt động của Trung tâm. Có tư cách pháp nhân và hoạt động theo giấy phép hoạt động do cơ quan chức năng địa phương cấp phép.

 

Với mục tiêu, Đề án sẽ góp phần thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018; Chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam.

 

Đồng thời, đề án sẽ phát triển xây dựng hệ thống Trung tâm GDCS Sức khỏe Cộng đồng tại cơ sở, theo mô hình phân cấp tỉnh, huyện, xã (thuộc Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam) tại các địa phương trên cả nước theo hình thức xã hội hóa đầu tư.

 

Đề án chia làm 02 gia đoạn: Giai đoạn 1 (2019-2021) và Giai đoạn 2 (2021-2025). Phấn đấu đến năm 2021 thành lập được 05 Trung tâm GDCS Sức khỏe Cộng đồng cấp tỉnh và một số Trung tâm cấp huyện, xã tại 05 tỉnh thành. Đến năm 2025, có thể mở rộng thành lập được Trung tâm GDCS Sức khỏe Cộng đồng cấp tỉnh tại 63 tỉnh thành và một số Trung tâm cấp huyện, xã trực thuộc tỉnh.

 
T.S Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội cũng cho hay, Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã chính thức hoàn tất thuê mặt bằng 164,7 m2 ở tầng 3 Cung Trí thức thành phố Hà Nội, làm trụ sở chính làm việc của TƯ Hội. Hiện tại, văn phòng đã và đang triển khai bố trí, sắp xếp để trụ sở VP Hội sớm đi vào hoạt động ổn định.
 
Thứ ba, công tác phát triển Hội và chấn chỉnh hoạt động các đơn vị trực thuộc tiếp tục được thực hiện triển khai. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch TƯ Hội đã ra Quyết định thành lập 2 Trung tâm trực thuộc: Trung tâm GDCS Sức khỏe Cộng đồng Hà An, Trung tâm GDCS Sức khỏe Cộng đồng Hưng Phúc; thành lập 5 Chi hội trực thuộc: Hà An, Bình Dương, Thành phố Lào Cai, Y thuật Việt, Đầu tư Sức khỏe Cộng đồng.

Hội tiếp nhận 3 Trung tâm từ Hội Người cao tuổi là: Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi, Trẻ em khuyết tật, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt... Hội đã kết nạp thêm 04 công ty: Sao tử vi, Sao Đại Việt, Năng lượng sinh học Việt Tiến, Truyền thông Y tế Việt nam, 02 hội địa phương: Hội Dưỡng sinh Tâm thể tỉnh Đăklăk, Hội dưỡng sinh Tâm thể huyện Krông Păk – tỉnh Đăk lăk ..., Hội đang phối hợp triển khai thành lập ở một số tỉnh, địa phương thời gian tới.

Trong công tác chấn chỉnh, củng cố đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Hội đã ký ban hành Quy định số 14/2019/QĐ-TWH (bổ sung, sửa đổ quy định số 62 trước đây), làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển và quản lý các đơn vị có pháp nhân trực thuộc TƯ Hội... TƯ Hội đã chính thức Ban hành quy chế quản lý và sử dụng, kế hoạch triển khai làm thẻ hội viên để phục vụ công tác hoạt động Hội.
 
 Phó Tổng biên tập Hoàng Chiến Thắng Báo Sức khỏe Cộng đồng phát biểu tại hội nghị.
 
Thứ tư, về kế hoạch hoạt động Báo Sức khỏe Cộng đồng - cơ quan ngôn luận của TƯ Hội trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng biên tập Hoàng Chiến Thắng đã báo cáo: Báo Sức khỏe Cộng đồng, bao gồm bản báo in và điện tử tiếp tục được củng cố, hoạt động ổn định, có nhiều thông tin tuyên truyền phong phú về hoạt động Hội cũng như cung cấp kiến thức về giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. TƯ Hội và BBT báo Sức khỏe Cộng đồng đang chủ động xây dựng báo cáo, phương án chuyển đổi đúng theo lộ trình quy hoạch báo chí của Nhà nước.
 
Các đại biểu trao đổi thảo luận trực tiếp tại hội nghị...
 
Thứ năm, Hội tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án "Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở", thành lập nhóm nghiên cứu triển khai Đề án trên cơ sở huy động nguồn lực của xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp với các mô hình, giải pháp khả thi. Đối với "Dự án CSSK người cao tuổi cộng đồng", Chủ tịch Hội đã ra quyết định thành lập BQL Dự án và ban hành Quy chế hoạt động; bổ nhiểm GĐ, PGĐ...
 
Qua thực tiễn hoạt động, đến nay Tỉnh Quảng Nam đang chuẩn bị cho Tổng kết 5 năm triển khai Dự án chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Đồng thời, "Dự án xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi và nuôi dạy trẻ em tự kỷ" hiện đang được một số Ban ngành và đơn vị phối hợp chuẩn bị thực hiện triển khai.
 
 
Nhiều vấn đề quan trọng được các đại biểu đưa ra thảo luận và xây dựng góp ý với lãnh đạo BCH TƯ Hội.
 
Thứ sáu, về tổ chức sự kiện: Hội đã ký kết thỏa thuận với đối tác tiến hành chuẩn bị tổ chức một số sự kiện nổi bật: Hội với Cty CP truyền thông Toàn Cầu tổ chức "Diễn đàn Doanh nghiệp vì sức khỏe cộng đồng"; Hội với Cty CP ĐTPT Truyền thông Đất Việt tổ chức sự kiện "Vì sức khỏe người Việt"; Hội với Cty C&D tổ chức sự kiện "Vinh danh thầy thuốc vì sức khỏe cộng đồng"...
 
 Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, công tác hoạt động Hội vẫn còn gặp phải một số tồn tại hạn chế: Một số ban chuyên môn chưa tập trung vào việc kiện toàn tổ chức nhân sự cũng như hoạt động... Một số Ủy viên Thường vụ không có ý kiến đề xuất hoạt động về mảng mà mình phụ trách, vằng mặt phiên họp của Ban Thường vụ Hội...
 
Việc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các đơn vị không còn hoạt động hoặc có vi phạm còn chậm trễ, chưa đồng bộ. Sự phối hợp hiệp đồng trong triển khai công việc giữa các đơn vị trong Hội, giữa cơ quan TƯ Hội với cá cơ quan chức năng Nhà nước, đơn vị còn hạn chế...
 
 Lãnh đạo BCH TƯ Hội GDCS SKCĐ Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
 
Về Phương hướng công tác trong quý III và 6 tháng cuối năm 2019 của Hội GDCS Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, T.S Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch thường trực cho biết, Hội tiếp tục thực hiện triển khai theo tinh thần Nghị quyết 20; Nghị quyết 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình Sức khỏe Việt Nam số 1092/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể theo 04 nội dung, bao gồm:
 
1. Đẩy mạnh quan hệ, hợp tác với các cơ quan chức năng
2. Tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức và phát triển Hội
3. Tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, sự kiện
4. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động GDCS Sức khỏe cộng đồng

Đại Lộc

Tin nổi bật cùng chuyên mục