Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Bức tranh Kinh tế - Xã hội có nhiều khởi sắc

Với sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Tân Yên cùng sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong huyện Tân Yên, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển khá toàn diện về cả kinh tế - xã hội
Anh Cúc Anh Cúc
Kinh tế của huyện tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo đó, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định và có bước phát triển, tập trung chủ yếu ở ngành dệt may, sản xuất hàng điện tử, hàng gia công.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản ổn định. Chỉ đạo thu hoạch cây màu vụ Đông, triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019 đảm bảo khung thời vụ và tiến độ đề ra. Huyện tiếp tục mở rộng vùng sản xuất rau an toàn, vùng sản xuất rau quả thực phẩm sản xuất theo quy trình VietGAP. Duy trì sản xuất đối với 24 cánh đồng mẫu tại 15 xã trên địa bàn huyện. Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ tăng mạnh do nhu cầu thị trường.
 

Đồng thời, huyện cũng tập trung chỉ đạo các xã xây dựng NTM. Năm 2019 đã có thêm 6 xã về đích NTM. Các xã còn lại bình quân đã đạt 16 tiêu chí. Cuộc vận động xây dựng NTM đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Sự nghiệp văn hoá, thể thao, thông tin - truyền thông của huyện cũng phát triển sâu rộng và bền vững, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân. Các hoạt động văn thể mỹ, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan… thường xuyên được tổ chức sôi nổi, phong phú đa dạng từ cơ sở đến huyện. Các hoạt động văn hóa, thông tin thể thao được duy trì và phát triển. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chuẩn bị cho nhân dân đón Tết , “Mừng Đảng, Mừng xuân” được triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh động vật được triển khai thực hiện quyết liệt. Chính sách an sinh xã hội đảm bảo.
 

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt khá so với kế hoạch. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đều tăng so cùng kỳ, thu hút đầu tư có tiến triển tốt; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã được kiểm soát. Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp kịp thời khuyến khích các hộ dân đầu tư sản xuất; mô hình cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao, ổn định.

Phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, toàn huyện Tân Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng thành công mô hình Nông thôn mới.

Cùng với đó, huyện sẽ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mới trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội... Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề về lao động, việc làm, xoá đói, giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện tới cơ sở trong sạch, vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đỗ Tuấn
 
 
 
 
 

Tin nổi bật cùng chuyên mục