In 3D công nghệ thay đổi ngành sản xuất trong tương lai

Trong vòng 10 năm nữa 20% ngành sản xuất sẽ được thay thế bằng công nghệ in 3D. Vấn đề chính là kiến thức, làm sao để tất cả mọi người cùng biết in 3D là gì.

Cùng chuyên mục

Nổi bật trên SKCĐ