Không ai có thể thắng Lữ Bố, trừ Điêu Thuyền

Hồng nhan bạc phận, cuộc đời của mỹ nhân bậc nhất Trung Hoa cuối cùng cũng không thể tránh khỏi nỗi bi ai chồng chất sau khi trở thành tỳ thiếp của biết bao nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc.

Nổi bật trên SKCĐ