Giá nước sông Đuống: Tại sao dân phải gánh phần lãi của doanh nghiệp?

“Tại sao Hà Nội mua nước của nhà máy sông Đuống để phải gánh phần lãi của doanh nghiệp này? Đây là một dạng tay không bắt giặc” – quan điểm của chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh về việc nước sông Đuống tăng giá.

Đọc 30s

Chính trị

Pháp luật

Giải trí

Xã hội

Đời sống

Phóng sự

Truyền hình

PK KH