Doanh nhân Trương Văn Trường - người khởi nghiệp từ nguồn nước quê hương

Trăn trở tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ông Trương Văn Trường, một người con của quê hương An Dương, Hải Phòng đã quyết tâm tìm tòi, nghiên cứu, đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch minin phục vụ người dân

Đọc 30s

Chính trị

Pháp luật

Giải trí

Xã hội

Đời sống

Phóng sự

Truyền hình

PK KH