Kỳ lạ loài vật động vật có khẩu vị “nặng` nhất Trái đất: Chỉ ăn đá và thải cát mà con nào cũng béo m

Kỳ thực thì trong thế giới động vật cũng có không ít loài ưa các món cứng như gỗ, thân san hô. Nhưng cứng và vô dinh dưỡng như đá mà cũng ăn được thì có lẽ không loài nào ngoài nhà Lithoredo abatanica.

Nổi bật trên SKCĐ