Kỹ sư Nhật bỏ việc làm lương cao về làm nội trợ và chăm con cho vợ Việt

Kỹ sư Nhật Bản chia sẻ, anh không gặp khó khăn trong nội trợ hay việc nhà, chỉ duy nhất thấy khó trong chuyện ăn uống của hai con.

Nổi bật trên SKCĐ