Lạ lùng: Chú chim cú mèo sợ... độ cao

Cú mèo cũng như tất cả các loài chim khác đều có đặc tính và sở thích quen thuộc là dang rộng đôi cánh bay lượn trên không. Thế nhưng trên thực tế lại có trường hợp hoàn toàn trái ngược lại.

Nổi bật trên SKCĐ