Lương cơ sở sắp tăng lên bao nhiêu?

Tin vui cho người lao động, từ 1/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh việc tăng lương, nhiều khoản tiền khác cũng sẽ tăng theo.
Kiều Đỗ Kiều Đỗ

Lương cở sở tăng 110.000 đồng

 
Chiều ngày 12/11, với việc 93,37% đại biểu nhấn nút tán thành, Quốc hội đã quyết định thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, trong đó có nội dung điều chỉnh mức lương cơ sở.
 
Cụ thể, Quốc hội vừa giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, lương hưu, trợ cấp Bảo Hiểm Xã Hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Việc điều chỉnh này bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/7/2020.
 
Lương cơ sở sắp tăng lên bao nhiêu?
Lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2020
 
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cho Chính phủ từ năm 2019 phải dành 40% tăng thu thực hiện của ngân sách trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích lũy cho giai đoạn từ 2021-2025.
 
Như vậy, kể từ 1/7/2020, lương cơ sở tăng thêm 110.000 đồng/tháng.
 

Nhiều khoản tiền khác cũng tăng theo

 
Theo quy định của Pháp luật, lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính toán của rất nhiều khoản. Chính vì vậy, việc tăng lương cơ sở đối với người lao động từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng có tác động không hề nhỏ.
 
Cụ thể, theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, việc tăng lương cơ sở sẽ tác động trực tiếp tới các khoản đóng - hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
 
Lương cơ sở sắp tăng lên bao nhiêu?
Ảnh minh họa
 
Theo quy định tại Điều 5 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hàng tháng người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, khi mức lương cơ sở được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng được áp dụng thì số tiền đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội sẽ bằng 32 triệu đồng, cao hơn 2,2 triệu đồng so với mức hiện hành (29,8 triệu đồng).
 
Đối với bảo hiểm y tế, tăng lương cũng là tăng mức đóng. Điểm đ Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 1; Khoản 2, 3, 4 Điều 2 và Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau; trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng; người thuộc hộ cận nghèo;... có mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 
Với bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng cũng căn cứ vào mức lương cơ sở với cách tính: Người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
 
Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng vào 1/7/2020, mức đóng cao nhất của các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 72.000 đồng/tháng (tăng 4.950 đồng/tháng so với hiện nay).

Video: Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở
 

Kiều Đỗ (t/h)
 

Tin nổi bật cùng chuyên mục