Một nửa Bệnh viện tuyến huyện không đủ tiêu chuẩn về xử lý chất thải

Việc xử lý chất thải ở các Bệnh viện (BV) tuyến huyện có tới 50% không đạt yêu cầu của Bộ Y tế.
Quang Anh Quang Anh
Ngày 12/7, Bộ Y tế họp hội nghị tổng kết 9 năm thi hành luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) 2009 tổ chức tại Hà Nội. Báo cáo của cuộc họp cho thấy có tới 50% BV tuyến huyện không đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải.
 
Theo đó, qui định đã chỉ rõ một cơ sở khám chữa bệnh phải đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường khi đi vào hoạt động. Thế nhưng, thực tế thì hơn một nửa BV tuyến huyện, kể cả trạm y tế đều không đáp ứng được điều kiện này.
 
Rác thải y tế vứt bừa bộn lên nhau. Thậm chí rác thải nguy hại được để chung với rác thải tái chế 
 
Khó khăn đặt ra là nếu không cấp giấy hoạt động vì không đủ điều kiện xử lý nước thải thì sẽ ảnh hường đến việc khám chữa bệnh của người dân tại địa phương.
 
Ngoài ra, đối với những cơ sở khám chữa bệnh cũng gặp khó khi mới thành lập, chưa hoạt động thì sẽ không phát sinh nước thải nên không thể có chứng nhận nước thải đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường, việc cấp giấy phép hoạt động tại những cơ sở mới này cần được xem xét chứ không hẳn là không cấp.
 
Theo luật KCB 2009, chỉ có 6 nhóm đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề, chưa có qui định cấp chứng chỉ hành nghề cho nhóm đối tượng cán bộ khối y tế dự phòng, người đang làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng nhưng có tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ KCB…
 
Điểm thiếu sót trong luật KCB là mặc dù yêu cầu người hành nghề phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong 2 năm thế nhưng lại chưa có qui định về việc thu hồi giấy phép hành nghề và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, gây khó khăn cho cơ quan quản lí trong việc thu hồi chứng chỉ hành nghề của những cá nhân này.
 
 
Quang Anh (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục