Nàng cung nữ cả đời không tắm, sống được hoàng cung kính nể, mất được hoàng đế để tang

Đến nay, Tô Mạt Nhi là nhân vật mang đầy màu sắc truyền kỳ trong lịch sử Trung Quốc. Bà tuy có xuất thân nghèo khó song lại được cả hoàng cung kính nể, khi chết còn được hoàng đế để tang.

Nổi bật trên SKCĐ