Natasha - Cô gái có đôi mắt nhìn xuyên vật thể và khả năng chuẩn đoán bệnh tật

Natasha mô tả khả năng nhìn xuyên vật thể của bản thân mình như sau "Cặp mắt tôi có 2 cách nhìn. Nếu muốn xem thể trạng sức khỏe của ai đó, tôi có thể chuyển sang cách nhìn xuyên vật thể chỉ trong tích tắc"

Nổi bật trên SKCĐ